top of page

Algı Oyunları 2 - Sağ mı Sol mu?


Küçük bir oyun oynayalım mı? Hazırsan soruyorum...

İyilik meleği hangi omzunda durur?

Bir yere girerken hayırlı bir başlangıç için ilk hangi ayağınla adım atarsın?

Hatta İngilizcede bile ‘doğru’ (right) hangi kelime ile aynıdır ama anlamı farklıdır?

Cevap kolay... Sağ mı?

Ya hayatta olmanın eş anlamlısı nedir?

Birine içten bir teşekkür etmek istediğinde ne dersin?

Sağ ol mu?

Şimdi iyice düşün; bir yanda üzerine tüm yaşamsal olumlulukların yüklenmiş olduğu bir ‘sağ’ kelimesi, diğer yanda ise üzerine insanın başına gelebilecek tüm olumsuzlukların (yatağın solundan kalkarsan günün de kötü geçmesi gibi...) hatta şeytanın bile o tarafta olduğuna dair tüm kötülüklerin yüklendiği ‘sol’ kelimesi...

Üstelik beynin sağ lobu duygusal, sol lobu da analitik tarafken... Enteresan...

Ve üstüne üstlük Fransız ihtilali ile başlayıp bugüne kadar siyasi hayatı yönlendiren sağ-sol ayrımı...

Şimdi yaşadığın bugüne kadar şahit olduklarına dair aklında bir şeyler canlanmaya başladı mı? Güzel...

Şu durumda, insani yaşam standartlarını, din, dil, cinsiyet ve ırk ayrımı gütmeden savunan ‘sol’ düşünce sisteminin, belli kitleleri zenginleştiren, her tür ayrımcılık ile dünyayı kaosa ve savaşa sürükleyen ‘sağ’ düşünce sistemi karşısında neden hiç bir zaman uzun soluklu olamadığını fark ettin mi?

Tüm iyiliklerin, hayatta olmanın sembolü ‘sağ’ varken, tüm kötülüklerin sembolü olan ‘sol’u kim ne yapsın di mi?

Oysa ki bilinçaltına işlenen her şeyi temizlesen ve en baştan gözden geçirsen nasıl bir algı oyunu içinde olduğunu çok rahat göreceksin. Ama tabii sen böyle şeylere kafa yorma diye her daim meşgul edildiğin, koşturduğun, dayatılmış bir yaşam mücadelesi var önünde!

Mesela hatırla; bugüne kadar ülkemizde en büyük ekonomik krizler hep sol iktidarlar zamanında yaşandı. Neden mi? Aslında mesaj çok netti... ‘Sol’ hiçbir zaman güvenli değildi. Hatta sosyalizmin en parlamaya, insanlığın buna uyanmaya başladığı zamanlarda ortaya çıktı ‘Komünizm’.

Oysa sağ iktidarlar hep bir refah ve istikrar getirdi, kendi zenginlerini yarattı değil mi? Evet, ‘kendi zenginlerini’ yarattı; tıpkı bugün gibi...

İşin en enteresan tarafı ise, milliyetçiliği savunan sağın, her zaman seni dış ekonomilere bağımlı hale getirmesi. Oysa ki, solda insani yaşam standartlarını kendi milli kaynaklarınla, kendi ürettiklerinle, herkesin yeterli ve iyi yaşam standartlarına sahip olacağı bir ortam sağlama çabaları var. Şu durumda hangisi daha milliyetçi???

Köylü zaten milletin efendisi değil miydi? Ve biz bunu hangi zaman dilimi içinde, başka hangi algı oyunları maratonunda kaybettik?

Devamı gelecek...

Tanıtılan Yazılar
Son Paylaşımlar
Arşiv
Etiketlere Göre Ara
Henüz etiket yok.
Bizi Takip Edin
  • Grey LinkedIn Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
bottom of page